Rok

Nejvýznamnější zakázky

2014

Drcení kamene v kamenolomu Bučník (andezit), Pavlice (granodiorit).
Drcení kamene v kamenolomu Jablonica (vápenec), Mníchova Lehota (vápenec), Podbranč (vápenec).

Recyklace stavebních sutí v Těmicích (EKOR), Mutěnicích (Hraničky), Kyjově (MSO).

2013

Drcení kamene v kamenolomu Bučník (andezit).
Drcení kamene v lomu Žírany u Nitry (vápenec), Lopušné Pažite (vápenec), Podbranč (vápenec).

Recyklace stavebních sutí v Hroznové Lhotě (hřiště), Kyjově (TS, MSO), Těmicích (EKOR), Mutěnicích (Hraničky), Bzenci (město), Senici (Deja 2).

2012

Drcení kamene v kamenolomu Bučník (andezit), Lomnička (rula), Bory (rula), KUBO (křemenný porfyr), Pavlice (granodiorit), třídění kamene Vranov (granodiorit), Omice (žula).
Drcení kamene v lomu Žírany u Nitry (vápenec).

Recyklace stavebních sutí v Šardicích (Bednařík), Ratíškovicích (T Machinery, hřiště), Těmicích (EKOR), Ždánicích (Swietelsky), Senici (Sedasport).

2011

Drcení kamene v kamenolomu Bučník (andezit), Hrabůvka (droba), Jablonné nad Orlicí (žula), Želešice (amfibolit), Pavlice (granodiorit), třídění kamene Vranov (granodiorit),

Demolice průmyslové haly f. Ramet v Kunovicích

2010

Drcení kamene v kamenolomu Bučník (andezit), Výkleky (droba), Libodřice (amfibolit), Pavlice (rula), Gombasek SR (vápenec), Remata SR (vápenec), Hrabůvka (droba), Čachtice SR (vápenec),
Demolice staré ZŠ v Mutěnicích
Drcení kamene v Třebíči (pro f. Outulný)
Recyklace stavebních sutí v Hodoníně (pro f. Swietelsky)

Demolice objektu občanské vybavenosti v Dubňanech

2009

Odvodňování staveniště v Trutnově, Lozornu, Mladé Boleslavi
Drcení kamene v kamenolomu Bučník (andezit), Želešice (amfibolit), Remata (vápenec), Výkleky (droba), Pavlice (rula)
Recyklace stavebních sutí v Hodoníně (pro f. VHS+, Swietelsky), ve Velkém Karlově
Demolice objektů bývalého vepřína v Dubňanech-Jarohněvicích
Demolice objektů ČOV v Pezinku

2008

Demoliční a sanační práce v areálu velkých kasáren v Hodoníně
Odvodňování staveniště ČOV v Mladé Boleslavi, staveniště v Trutnově
Drcení kamene v kamenolomu Zárubka (žula), Brno-Líšeň (vápenec), Bučník (andezit),
Želešice (amfibolit), Remata (vápenec)
Recyklace stavebních sutí na skládce TKO v Těmicích
Vybudování sanačních vrtů v areálu Slovnaft Bratislava
Demolice objektů v areálu ČEZ Elektrárna Hodonín
Demolice Energocentra Zlín-Kúty
Demolice školní jídelny v Dubňanech
Demolice areálu kasáren v Jemnici
Vrtání odplyňovacích vrtů na skládkách Lučenec

2007

Demolice domů na ulici Pančava v Hodoníně (pro výstavbu malého obchvatu)
Demolice areálu kasáren v Mikulově
Drcení kamene v kamenolomu Zárubka (žula), Pohled (žula), Brno-Líšeň (vápenec), Bílý
Kámen (žula), Mníchova Lehota (dolomit), Buková (vápenec), Jablonica (vápenec), Trstín
(vápenec)
Vybudování sanačních vrtů v areálu Slovnaft Bratislava
Demoliční a sanační práce v areálu velkých kasáren v Hodoníně
Demolice mateřské školy v Napajedlích
Vrtání odplyňovacích vrtů na skládkách Bohumín, Spišská Nová Ves, Trnava, Nové Zámky
Odvodňování staveniště kanalizace v Olomouci, ČOV v Mladé Boleslavi
Sanace poddolovaného území v lokalitě Náklo v Dubňanech

2006

Drcení kamene v kamenolomu Zárubka (žula), Pohled (žula), Brno-Líšeň (vápenec),
Vybudování sanačních vrtů v areálu Slovnaft Bratislava
Demolice RD na ulici Výstavní a Milíčova v Hodoníně
Zhotovení pilotů na staveništích v České Lípě a Praze-Zbraslavi
Odtěžení kalového pole u kamenolomu v Olbramovicích
Demolice domů na ulici Pančava v Hodoníně (pro výstavbu malého obchvatu)

2005

Drcení kamene v kamenolomu Bílý Kámen (žula), Pohled (žula), Brno-Líšeň (vápenec),  
Sudslavice (žula)
Odtěžení kalového pole u kamenolomu v Olbramovicích
Zhotovení odvodňovacích vrtů na akci Čistá řeka Bečva
Odvodňování staveniště kanalizace v Hevlíně a Litovli
Demolice areálu výstaviště v Plzni (pro obchod. centrum Pilsen Plaza)
Demolice RD na ulici Pančava v Hodoníně
Vrtání odplyňovacích vrtů na skládkách Holasovice, Ostrava, Frýdek, Velké Pavlovice,
Mutěnice
Recyklace stavebních sutí na skládce TKO v Těmicích
Demolice hospodářských objektů v Malackách
Vybudování sanačních vrtů v areálu Slovnaft Bratislava

2004

Demolice pro výstavbu obchodního domu Penny Market ve Žďáru nad Sázavou
Demolice areálu bývalé Tesly v Praze 4 (pro výstavbu obchod. centra NovaPlaza)
Drcení kamene v kamenolomu Bílý Kámen (žula), Kozí vrch (droba), Bohučovice (droba)
Recyklace stavebních sutí na skládce TKO v Těmicích
Odvodňovací práce na stavbě ČOV Suchdol, Říčany
Demolice objektů v areálu Malých kasáren v Hodoníně
Demolice objektů v areálu KPS Moravské Budějovice
Demolice objektů staré ČOV Dubňany
Likvidace těžní štoly Theodor v Ratíškovicích
Likvidace větrné jámy dolu Barbora II v Kelčanech
Vybudování sanačních vrtů v areálu Slovnaft Bratislava

2003

Demolice objektů bývalé obnovy ve Velkém Meziříčí
Oprava kanalizace a úprava dvoru OBÚ Brno
Recyklace stavebních sutí na skládce TKO v Těmicích
Odvodňovací práce na stavbě ČOV Suchdol
Drcení kamene v kamenolomu Podhůra (droba)
Přípravné a bourací práce pro výstavbu obchodního domu Lídl v Břeclavi
Demolice kotelny v nemocnici v Kyjově
Demolice a příprava území pro obchodní dům Lídl v Uherském Brodu
Odvodňovací práce na stavbě kanalizace v Čejkovicích a Vacenovicích
Bourací práce v areálu cukrovaru ve Slavkově

2002

Drcení kamene v kamenolomu Hrabůvka (droba)
Demolice cukrovaru Hodonín II. a III. etapa
Odvodňovací práce na stavbě ČOV Brno Modřice
Demolice objektů bývalého ČSAD Hodonín
Demolice bývalých jatek na ulici Legionářů v Hodoníně
Výstavba panelové plochy pro ropný vrt v Charvátské Nové Vsi a v Poštorné

2001

Technická rekultivace a oprava meliorací nad poruby 074, 076, 078 dolu 1. Máj I v  
Dubňanech
Odvodňovací práce na stavbě ČOV Brno Modřice, Hodonín, Uherské Hradiště
Výstavba haly firmy Ferromoravia s.r.o. ve Starém Městě
Demolice cukrovaru Hodonín I. etapa
Drcení kamene v kamenolomu Hrabůvka (droba)
Výstavba panelové plochy pro ropný vrt v Charvátské Nové Vsi
Výstavba panelové plochy a přístupové komunikace pro ropný vrt v Břeclavi
Vybudování skládky pro uložení kalů z ČDV Oslavany
Výstavba čističky důlních vod v Oslavanech

2000

Rekultivace území nad poruby 065 a 710 dolu 1. Máj v Dubňanech
Rekultivace skládky TKO ve Vacenovicích
Rekonstrukce obchodního střediska Pasáž Hloučela v Prostějově
Odvodňovací práce na stavbě ČOV Hevlín, Veselí nad Moravou
Technická rekultivace a oprava meliorací nad poruby 074, 076, 078 dolu 1. Máj I v
Dubňanech
Likvidace propadliny bývalého dolu Tomáš Ratíškovice
Ražení 500 m kabelového tunelu Štvanice pomocí razícího kombajnu PK-7
Rekonstrukce kanalizace v obci Ratíškovice
Demolice objektů v bývalých kasárnách v Bruntálu
Drcení kamene v kamenolomu Hrabůvka (droba)
Rekultivace území nad porubem 013 dolu 1. Máj II Dubňany v k.ú. Hodonín

1999

Rekultivace a sanace skládky v Ratíškovicích
Rekultivace poddolovaného území nad poruby 2022-2024 dolu 1. Máj II v Dubňanech
Rekultivace skládky TKO ve Vacenovicích
Rekonstrukce telefonní sítě v obci Milotice
Rekultivace území nad poruby 065 a 710 dolu 1. Máj v Dubňanech

1998

Likvidační a rekultivační práce na dolu 1. máj II v Dubňanech
Rekonstrukce horského hotelu Permoník Nový Hrozenkov – Vranča
Ražení štol v Mělníce pomocí razícího kombajnu PK-7
Likvidace hlavního důlního díla dolu Jan v k.ú. Rohatce
Likvidace hlavního důlního díla – větrná jáma OM-V3 dolu Obránci Míru v Hovoranech
Rekultivace a sanace skládky v Ratíškovicích
Rekonstrukce telefonní sítě v obci Čejč a Čejkovice

1997

Likvidační a rekultivační práce na dolu 1. máj II v Dubňanech
Odvodňovací práce na stavbě ČOV a kanalizace v Mělníku
Odbahnění Jarohněvického rybníka
Terénní úpravy na hřbitově v Mistříně
Rekonstrukce telefonní sítě v obci Čejč

1996

Likvidační a rekultivační práce na dolu 1. máj II v Dubňanech
Pokládka televizního kabelu v obci Lužice
Rekonstrukce telefonní sítě v části obce Ratíškovice
Rekonstrukce horského hotelu Permoník Nový Hrozenkov – Vranča
Rekonstrukce hotelu Apollon ve Valticích

1995

Likvidační a rekultivační práce na dolu 1. máj II v Dubňanech
Odvodňování ústřední ČOV Ostrava
Rekultivace území nad poruby 1019 a 1020 dolu 1. Máj II v k.ú. Mutěnice
Rekultivace a zahlazení důlních škod ve vydobyté části dolu Mír v Mikulčicích
Rekultivace propadlin bývalého dolu Obránci míru v k.ú. Hovoran
Rekultivace skládky Hlušiny Moravská Nová Ves
Stavební úpravy baru Evropa Hodonín (vlastní objekt)
Rekonstrukce horského hotelu Permoník Nový Hrozenkov – Vranča
Rekonstrukce hotelu Apollon ve Valticích

1994

Likvidační a rekultivační práce na dolu Dukla v Šardicích
Likvidační a rekultivační práce na dolu 1. máj II v Dubňanech
Odvodňování staveniště masokombinátu Dubňany
Odvodňování ústřední ČOV Ostrava
Rekultivační práce na bývalé skládce JLD Příčky u Šardic

1993